Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

USA Car Club Pieksämäki ry / puheenjohtaja Jari Räsänen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyslain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

  1. Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
  2. Tunnistetiedot (jäsennnumero)
  3. Harrasteajoneuvo(t), joista merkki, malli, vuosimalli, rekisteritunnus, mahdolliset lisätiedot sekä jäsenen toimittama kuva
  4. Lupatiedot, jos jäsen on toimittanut esim. järjestyksenvalvojakortin numeron
  5. Jäsenyyden voimassaoloaika
  6. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. USA Car Club Pieksämäki ry ja sen palveluntarjoaja(t) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana ,jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä ja paperilla olevat tiedot tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen.

Tietojen poisto

USA Car Club Pieksämäki ry poistaa vanhentuneiden jäsenyyksien tiedot kerran vuodessa.